English

[ Intro ] [ Ontwikkeling ] [ Onderwijs ] [ Jaarrekeningen ] [ Projecten ] [ Health Fund ] [ Contact ] [ Doneren ]

[ Nieuwsbrieven 2015—2019 ]

Health Fund


In het voorjaarsbericht meldde ik dat er dankzij het wensenfonds van de Rabobank Leiden/Katwijk een bedrag is ontvangen om een 'Health Fund' te starten. De bedoeling is om geneeskundige behandelingen en/of medicijnen te betalen voor mensen die dat zelf niet kunnen bekostigen. Inmiddels is 4.500 euro (556.465 roepies) in het fonds gestort en er zijn tot nu toe drie mensen geholpen vanuit dat fonds.

  1. een moeder van een jong gezin die na een verkeerd behandelde miskraam in het ziekenhuis belandde vanwege een septische shock, een ernstige aandoening die onbehandeld de dood tot gevolg zou hebben. Zij kan nu gezond en wel weer voor haar gezin zorgen. Kosten 10 000 rps is 80 euro.
  2. Een man met vlektyfus, kosten 20 000 rps is 160 euro
  3. De gebroken hand van een jonge jongen is professioneel behandeld, hij zal dus niet met een misvormde hand door het leven gaan, kosten 10 000 rps is 80 euro.

De selectie van patiënten die een verzoek indienen is als volgt:
  1. Local government, SSDO board, Health Support committee, health facilities involved in the program implementation. The committee makes decision on the basis of doctor's prescription, local government recommendation letter, and request letter of the patients. So all the documents will be sufficient to clarify reality of the patients.
  2. Committee use to supervise the/her economic status, may discuss with the doctors so I hope there will be no more issues of check and balance.
  3. SSDO itself is good and transparent organization having its financial and administration policies so SSDO board will have full responsibilities to make check and and balance.

De lokale organisatie waarmee de stichting Nepal Sammaan samenwerkt is SSDO, Sunshine Social Development Organisation. Zie voor meer informatie hun Organogram.