Leiden, 1-1-2019

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Een nieuw jaar, 2019! Ik wens u allen een heel goed en gezond jaar.

En alweer staat er een kleuterlokaal (Durga ECD centre) in de steigers. Door de weersomstandigheden duurde het even voor er kon worden begonnen met de constructie, maar nu zit er stevig vaart in de bouw. In juni heb ik het Janchetna schooltje, het vorige project, feestelijk geopend en het terrein voor de bouw van het Durga kleuterlokaal geïnspecteerd. In Nepal zijn de seizoenen bepalend voor bouwmogelijkheden dus er moest worden gewacht tot de Monsoon was uitgeraasd. Daarna lag het werk stil vanwege de Oktober festival maand. Nu wordt er in rap tempo aangepakt.
Op deze foto van een maand geleden ziet u enkele andere gebouwtjes op de achtergrond. Op het terrein van een bestaande Primary school was nog een stuk grond beschikbaar. Het betekende dat er geen kosten waren voor de aankoop van grond.
Deze foto kreeg ik vandaag binnen als een soort nieuwjaarsgeschenkje. Zichtbaar is dat er hard wordt gewerkt.

Twee eerder gebouwde lokaaltjes hebben inmiddels onderhoud nodig, dwz ze moeten opnieuw in de verf gezet worden. Het klimaat in Nepal tast buitenverf snel aan en wij willen graag dat alles er goed blijft uitzien. Iedere vijf jaar moet er opnieuw geschilderd worden als wij dezelfde uitstraling willen houden als bij de nieuwbouw. Financieel is dat allemaal mogelijk omdat ik daarvoor geld apart hield van de donaties.

Heel hartelijk dank voor uw steun en ik hoop ook in het komende jaar te kunnen rekenen op de broodnodige bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

Annette Donker

Voor spontane bijdragen:

NL46 RABO 0147 9418 81

tnv Stichting Nepal Sammaan

Leiden, 7-9-2018

Goede vrienden van Stichting Nepal Sammaan,

Een kort nieuwsbericht van de stichting.

Afgelopen juni/juli bezocht ik ons jongste project in de Terai, het zuidwesten van Nepal. Het Janchetna ECD (Early Childhood Development) is feestelijk geopend en in gebruik genomen. Anders dan bij de eerdere projecten ontbreken de gebruikelijke beschilderingen aan de binnenmuren. Hiervoor in de plaats komen verwisselbare borden met telkens andere informatie.

Pen en papier en een kind vermaakt zich!


Inmiddels wordt een nieuw project opgestart, het Durga ECD lokaal. Dit lokaal gaat deel uitmaken van een reeds bestaande Primary school op een ruim terrein, op ongeveer 300 meter van het dorp. Deze Primary school is door de overheid gefinancierd, maar helaas is er slechts een enkele officiŽle leerkracht en de school drijft voornamelijk op vrijwilligers. Maar dat is toch altijd nog beter dan geen school. Het ECD gebouwtje staat geheel los van de andere twee lokalen en heeft voldoende eigen ruimte. Overigens heeft het kleuterklasje een eigen betaalde, opgeleide leerkracht. Dezelfde juf die deze kinderen al jaren opving onder de bomen van het dorp, als het weer het toeliet.

Oud en jong betrokken bij de feestelijke gebeurtenis, de opening van Janchetna ECD.


De eerste twee lokaaltjes die zijn gebouwd door Nepal Sammaan (Ram Dulare ECD en het Gauri lokaal) zijn al enige jaren in gebruik en hebben inmiddels onderhoud nodig. Bij Ram Dulare moet de pomp worden hersteld en de buitenmuren geschilderd. Het Gauri lokaal moet ook geschilderd worden. Het klimaat van Nepal is niet erg bevorderlijk voor een lange levensduur van schilderwerk.

Voorts is besloten om toch een muur te bouwen om dit lokaal. In eerste instantie leek dat onnodig omdat het schooltje midden in het dorp ligt. Maar in de praktijk bleek loslopend vee en ook opgeschoten jeugd nogal wat onnodige schade aan te richten. Een beschermende muur en afsluiting van het terreintje met een hek kunnen dit probleem oplossen.

Maar alle werkzaamheden, de bouw van het nieuwe schooltje en het genoemde schilderwerk, moeten nog even wachten tot de monsoon afgelopen is.

Hartelijke groet,

Annette Donker.

Leiden, 24-5-2018

Goede vrienden en belangstellenden van de stichting Nepal Sammaan,

Een kort maar positief zomerbericht. Half juni vertrek ik naar Nepal voor de feestelijke opening van het Janchetna schooltje. Misschien herinneren jullie je nog wel een groot aantal kinderen opeengepakt in een verveloos hokje. Vanaf nu is hun nieuwe onderkomen klaar om hen te ontvangen in een vrolijk beschilderd klaslokaal.

Met dank aan de Stichting Imelda Nolet kunnen wij aan een volgend project beginnen. Het Durga kleuterlokaal. Nu krijgen de kleuters daar, afhankelijk van het weer, les in de open lucht onder de bomen.

Met dank aan alle particuliere donateurs hebben wij een goede reserve opgebouwd. Tijdens mijn verblijf zal ik de eerste twee schooltjes controleren op ontstane gebreken. Zijn er reparaties te doen, moet de buitenzijde weer een verfbeurt krijgen. Is er nog voldoende lesmateriaal. Dan heeft de stichting daar, dankzij jullie, de financiŽle mogelijkheden voor.

Ik wens ieder een goede zomer toe.

Hartelijke groet,

Annette Donker

Leiden 29-3-2018

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Het ECD centre Janchetna nadert zijn voltooiing. De verwachting is om het einde april op te leveren voor gebruik. Misschien herinneren jullie je de foto genomen tijdens mijn bezoek vorig jaar van enkele kinderen opeengepakt in een verveloos hokje. Voor hen is dit schooltje bestemd.

Half juni vertrek ik naar Nepal voor de feestelijke opening.

Natuurlijk komt daar weer een kort verslag over met foto's.

Vriendelijke groet,

Annette Donker

De stichting Nepal Sammaan is opgericht in oktober 2008 en heeft als doel gelden in te zamelen voor het ondersteunen van projecten in Nepal die gericht zijn op het uitbannen van kinderarbeid in de directe omgeving van die projecten. De naam van de Stichting betekent 'Nepal Respect".

De initiatiefneemster, Annette Donker, woonde enige jaren in Nepal en heeft zich voldoende georiënteerd om het belang van hulp, met respect voor tradities en sociale verhoudingen te kunnen inschatten.

Door het aanbieden van kleuteronderwijs ECD (Early Childhood Development) wordt voorkomen dat jonge kinderen in een arbeidsproces terecht komen van waaruit niet of nauwelijks te ontsnappen valt.

De Stichting Nepal Sammaan richt zich op de bouw van o.a. kleuterschooltjes in het besef dat opleiding de enige weg is om uiteindelijk kinderarbeid en armoede te bestrijden.

De stichting heeft in het afgelopen jaar, behalve van de maandelijkse trouwe donateurs, een aanzienlijk bedrag ontvangen van de 'firma Symbios, Zwitserland', www.symbios.ch en van 'de Remonstranten, Instelling Geloof en Samenleving', www.remonstranten.org behalve een aanzienlijke donatie over 2013, ook de toezegging voor een dergelijke ondersteuning voor nog enkele jaren.

De Stichting Nepal Sammaan is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 27329244.