English

[ Intro ] [ Ontwikkeling ] [ Onderwijs ] [ Jaarrekeningen ] [ Projecten ] [ Contact ] [ Doneren ]

[ Nieuwsbrieven 2015—2019 ]

Nieuwsbrieven 2015—2019

[ Nieuwsbrieven 2019 ] [ Nieuwsbrieven 2018 ] [ Nieuwsbrieven 2017 ] [ Nieuwsbrieven 2016 ] [ Nieuwsbrieven 2015 ]

Nieuwsbrieven 2019

Leiden 30-4-2019

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

De website van de stichting is onder reconstructie. De gegevens van de jaarstukken zijn nu al direct zichtbaar, een belangrijk aspect voor duidelijkheid van de financiën.

Het meest recente project, het Durga kleuterlokaal, nadert zijn voltooiing. Maar mijn eerstvolgende reis zal in oktober plaatsvinden. Inmiddels is er een nieuwe poot aan de stichting. Dankzij het wensenfonds van de Rabobank kreeg de stichting de beschikking over 2500,-- euro die wij bestemden om daarmee een langgekoesterde wens van de lokale NGO, een 'health fund' te starten. Het is een bescheiden begin.

Het is de bedoeling om diegenen die daarvoor zelf niet de financiële armslag hebben, de kans te geven om medische hulp te zoeken. Hetzij geld voor een medicijn of ondersteuning voor een onderzoek en behandeling in een goed ziekenhuis in de hoofdstad.

Het is als volgt opgezet;

Account holder: Sunshine Social Development Organization (SSDO) Kapilvastu
Signature holder: Mr. Tulsi Ram Yadav -  Chairperson
                  Mr. Krishna Kumar Shrestha _ Executive director

Health Fund mobilization committee
Mr. Parshuram Yadav - Coordinator
Mr. Tulsi Ram Yadav - Chairperson ( member in the team)
Mrs. Geeta Kewat - Executive member ( team member)

The team will have full right to make decision for better work. I will be involved in all reporting and overall coordination for it.

Zoals ik gewend ben van SSDO ziet het er degelijk uit.

Ik wens u allen een goede zomer toe.

Vriendelijke groet,

Annette M. Donker
Leiden, 1-1-2019

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Een nieuw jaar, 2019! Ik wens u allen een heel goed en gezond jaar.

En alweer staat er een kleuterlokaal (Durga ECD centre) in de steigers. Door de weersomstandigheden duurde het even voor er kon worden begonnen met de constructie, maar nu zit er stevig vaart in de bouw. In juni heb ik het Janchetna schooltje, het vorige project, feestelijk geopend en het terrein voor de bouw van het Durga kleuterlokaal geïnspecteerd. In Nepal zijn de seizoenen bepalend voor bouwmogelijkheden dus er moest worden gewacht tot de Monsoon was uitgeraasd. Daarna lag het werk stil vanwege de Oktober festival maand. Nu wordt er in rap tempo aangepakt.Op deze foto van een maand geleden ziet u enkele andere gebouwtjes op de achtergrond. Op het terrein van een bestaande Primary school was nog een stuk grond beschikbaar. Het betekende dat er geen kosten waren voor de aankoop van grond.Deze foto kreeg ik vandaag binnen als een soort nieuwjaarsgeschenkje. Zichtbaar is dat er hard wordt gewerkt.

Twee eerder gebouwde lokaaltjes hebben inmiddels onderhoud nodig, dwz ze moeten opnieuw in de verf gezet worden. Het klimaat in Nepal tast buitenverf snel aan en wij willen graag dat alles er goed blijft uitzien. Iedere vijf jaar moet er opnieuw geschilderd worden als wij dezelfde uitstraling willen houden als bij de nieuwbouw. Financieel is dat allemaal mogelijk omdat ik daarvoor geld apart hield van de donaties.

Heel hartelijk dank voor uw steun en ik hoop ook in het komende jaar te kunnen rekenen op de broodnodige bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

Annette Donker

Voor spontane bijdragen:

NL46 RABO 0147 9418 81

tnv Stichting Nepal Sammaan

Back to top of page

Nieuwsbrieven 2018

Leiden, 7-9-2018

Goede vrienden van Stichting Nepal Sammaan,

Een kort nieuwsbericht van de stichting.

Afgelopen juni/juli bezocht ik ons jongste project in de Terai, het zuidwesten van Nepal. Het Janchetna ECD (Early Childhood Development) is feestelijk geopend en in gebruik genomen. Anders dan bij de eerdere projecten ontbreken de gebruikelijke beschilderingen aan de binnenmuren. Hiervoor in de plaats komen verwisselbare borden met telkens andere informatie.

Pen en papier en een kind vermaakt zich!Inmiddels wordt een nieuw project opgestart, het Durga ECD lokaal. Dit lokaal gaat deel uitmaken van een reeds bestaande Primary school op een ruim terrein, op ongeveer 300 meter van het dorp. Deze Primary school is door de overheid gefinancierd, maar helaas is er slechts een enkele officiële leerkracht en de school drijft voornamelijk op vrijwilligers. Maar dat is toch altijd nog beter dan geen school. Het ECD gebouwtje staat geheel los van de andere twee lokalen en heeft voldoende eigen ruimte. Overigens heeft het kleuterklasje een eigen betaalde, opgeleide leerkracht. Dezelfde juf die deze kinderen al jaren opving onder de bomen van het dorp, als het weer het toeliet.

Oud en jong betrokken bij de feestelijke gebeurtenis, de opening van Janchetna ECD.De eerste twee lokaaltjes die zijn gebouwd door Nepal Sammaan (Ram Dulare ECD en het Gauri lokaal) zijn al enige jaren in gebruik en hebben inmiddels onderhoud nodig. Bij Ram Dulare moet de pomp worden hersteld en de buitenmuren geschilderd. Het Gauri lokaal moet ook geschilderd worden. Het klimaat van Nepal is niet erg bevorderlijk voor een lange levensduur van schilderwerk.

Voorts is besloten om toch een muur te bouwen om dit lokaal. In eerste instantie leek dat onnodig omdat het schooltje midden in het dorp ligt. Maar in de praktijk bleek loslopend vee en ook opgeschoten jeugd nogal wat onnodige schade aan te richten. Een beschermende muur en afsluiting van het terreintje met een hek kunnen dit probleem oplossen.

Maar alle werkzaamheden, de bouw van het nieuwe schooltje en het genoemde schilderwerk, moeten nog even wachten tot de monsoon afgelopen is.

Hartelijke groet,

Annette Donker.
Leiden, 24-5-2018

Goede vrienden en belangstellenden van de stichting Nepal Sammaan,

Een kort maar positief zomerbericht. Half juni vertrek ik naar Nepal voor de feestelijke opening van het Janchetna schooltje. Misschien herinneren jullie je nog wel een groot aantal kinderen opeengepakt in een verveloos hokje. Vanaf nu is hun nieuwe onderkomen klaar om hen te ontvangen in een vrolijk beschilderd klaslokaal.

Met dank aan de Stichting Imelda Nolet kunnen wij aan een volgend project beginnen. Het Durga kleuterlokaal. Nu krijgen de kleuters daar, afhankelijk van het weer, les in de open lucht onder de bomen.

Met dank aan alle particuliere donateurs hebben wij een goede reserve opgebouwd. Tijdens mijn verblijf zal ik de eerste twee schooltjes controleren op ontstane gebreken. Zijn er reparaties te doen, moet de buitenzijde weer een verfbeurt krijgen. Is er nog voldoende lesmateriaal. Dan heeft de stichting daar, dankzij jullie, de financiële mogelijkheden voor.

Ik wens ieder een goede zomer toe.

Hartelijke groet,

Annette Donker
Leiden 29-3-2018

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Het ECD centre Janchetna nadert zijn voltooiing. De verwachting is om het einde april op te leveren voor gebruik. Misschien herinneren jullie je de foto genomen tijdens mijn bezoek vorig jaar van enkele kinderen opeengepakt in een verveloos hokje. Voor hen is dit schooltje bestemd.

Half juni vertrek ik naar Nepal voor de feestelijke opening.

Natuurlijk komt daar weer een kort verslag over met foto's.

Vriendelijke groet,

Annette Donker


Back to top of page

Nieuwsbrieven 2017

Leiden 10-12-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Er is weer goed nieuws uit Nepal. De bouw van het vierde kleuterlokaal is in volle gang. Misschien kunt u zich nog de foto herinneren van zo'n 20 kinderen opeen gepropt in een ruimte van ongeveer twee bij drie meter. De gemeenschap zelf heeft jaren gespaard om grond aan te kopen om ooit een echt kleuterlokaaltje te bouwen. Nu kunnen ze dagelijks de ontwikkelingen van de bouw volgen.


Het heeft lang geduurd voor men met de bouw kon beginnen. Door de heftige regenval die Nepal teisterde in de nazomer was bouwen onmogelijk. Daarna in oktober de grote religieuze feestmaand. En de bijgevoegde foto's laten zien dat er is doorgewerkt de afgelopen maand.


Ik verwacht dan ook in Maart of April dit nieuwe lokaaltje te kunnen openen.

Hartelijk dank aan ieder die weer bijdroeg aan dit succes.

Wij wensen allen fijne eindejaars feesten en een goed en voorspoedig 2018.

Vriendelijke groet,

Annette Donker
Leiden 21-3-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Inmiddels is het een maand geleden dat ik terugkeerde van een verblijf in Nepal, waarvan een week in de Terai, Kapilvastu. Tijd om u allen in te lichten over mijn ervaring.

Er was een warme ontvangst in het dorpje Banskhor, waar het Janki lokaaltje is gebouwd volgens de gebruikelijke en officiële maten van bijna 6 meter bij bijna 7 meter, met wc huisje en waterpomp. Zoals we langzamerhand gewend zijn is het schooltje van binnen en van buiten fraai beschilderd. Het is een feest voor het oog.


De opening van een schooltje is altijd een feest. Iedereen heeft de mooiste kleren aangetrokken. Allemaal een klein kopje fris water en een mini koekje ter verhoging van de feestvreugde.

Ik spreek van afgelegen dorpen maar dat is eigenlijk betrekkelijk. Het goede woord is onbereikbaar. Als er een betere weg naar toe zou leiden dan was zo'n dorpje helemaal niet zo afgelegen. Dan was het vanaf de doorgaande, geasfalteerde weg misschien maar tien minuten, nu is het een veelvoud daarvan. Naast de financiële consequenties voor de Overheid, zeg ik voorzichtig, doet de monsoon ook nog eens bepaald geen goed aan de kleinere en smalle wegen.

Een volgend project was snel gevonden. Een onderwijzer maakte ons attent op een gemeenschap waar de ouders zelf al tien jaar geleden het initiatief namen om de kinderen te onderwijzen. Een van de bewoners stelde een hokje in zijn huis beschikbaar en de goed opgeleide kleuterleidster wordt door de Overheid betaald. Maar het hokje is bepaald geen vrolijk onderkomen, twee bij drie meter voor een beperkt aantal kinderen terwijl andere kleuters in dit dorp buiten de boot vallen.


We beginnen dus een volgende speurtocht naar de benodigde financieïn. Er is weer ongeveer 15 000 euro nodig. Ik heb goede moed en ben er van overtuigd dat ook dit schooltje, het vierde al!, volgend jaar staat te pronken.

De foto spreekt boekdelen, daar hoef ik verder geen woord uitleg bij te geven.


De weersomstandigheden in dit subtropische deel van Nepal - veel zon en een indringende natte periode tasten de verf van gebouwen snel aan. Daarom zal het eerste schooltje dat tot stand kwam binnenkort een verf opknapbeurt krijgen.

Hartelijk dank voor alle betrokkenheid en donaties. Ieder bedrag helpt mee.

Vriendelijke groet,

Annette M. Donker
Leiden 9-1-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Een welgemeende wens voor een voorspoedig 2017 zend ik u allen hierbij.

Het Janki Project, een kleuterschooltje in het dorpje Banshkor, 8 km ten zuidwesten van Taulihawa, centrumplaats van het district Kapilvastu, zuidwest Nepal, is gerealiseerd. Het is het bekende verhaal, kleuters die onder de bomen zitten om dagelijks onderwijs te volgen. Bij diverse weersomstandigheden is onderwijs niet eens mogelijk. Te warm, te koud en te nat zijn de obstakels voor de voortgang van onderwijs.

De kosten van de bouw van dit schooltje bedroegen 15.000 euro.

Met dank aan een sponsorstichting kon de bouw in het begin van de zomer van 2016 van start gaan en in de laatste twee weken van februari ga ik naar Nepal om de feestelijke opening bij te wonen.

Daarvan zal ik uiteraard weer verslag doen. Een mooi doel voor dit komend jaar om te trachten een bedrag bijeen te krijgen voor een vierde kleuterlokaal in een dorp waar de kinderen hopen op onderdak voor hun dagelijkse lessen. Ik hoop wederom op uw steun te mogen rekenen.

Alle beetjes helpen dus ieder bedrag is welkom.

Hartelijke groeten,

Annette M. Donker

Back to top of page

Nieuwsbrieven 2016

Leiden, 25-06-2016

Het Janki project.

De bouw van een volgend kleuterschooltje is van start gegaan. De foto's tonen een "puja", gebedsdienst bij het leggen van het fundament van het gebouwtje. Een belangrijk moment in de Hindoe gemeenschap.


Het schooltje heet voluit Janki Early Childhood Development Centre, een lang en bijna niet uit te spreken naam, af te korten tot Janki ECD Centre. Het kleuterschooltje ligt in een dorp genaamd Banshkor en zoals de eerdere projecten, is ook dit project in Kapilvastu, zuidwest Nepal. En ook hier was de noodzaak voor een schooltje groot, de kinderen zaten in de buitenlucht, te warm bij warm weer, te koud in de koude maanden en te nat in de monsoon.

Banshkor telt 200 huishoudens. Het aantal kinderen voor dit klasje is 35, bijna een standaard aantal in de meeste dorpen van deze bevolkingsdichtheid. 17 jongens en 18 meisjes vanaf 3 jaar zullen hier worden voorbereid op het Lager Onderwijs op o.a. het gebied van taal, het bijna vanzelfsprekend aanleren van het Nepalees want dat is de voertaal in het vervolgonderwijs en dan is hun moedertaal het Awadhi ontoereikend. Er komt een gebouwtje van één klaslokaal met de standaard afmetingen zoals die door de Overheid zijn voorgeschreven in feet, dat is omgerekend 5.50 mtr bij bijna 7 mtr. Een wc huisje aan de buitenkant tegen het gebouwtje aan en een pomp voor schoon drinkwater.

Verder wordt het budget besteed aan vloerbedekking, kussens om op te zitten, enkele leermiddelen en speelgoed. Het geheel van het terrein zal worden ommuurd. De grond voor dit project is gedoneerd door de VDC, Village Development Committee en is geregistreerd bij de Centrale Overheid in Kathmandu als eigendom van het schooltje.

Iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit gebouwtje onze oprechte hartelijke dank. Als dit schooltje aan het einde van het jaar in gebruik genomen wordt, dan gaan we weer verder kijken naar een volgend project. De projecten vinden is niet zo moeilijk, overal zie je kinderen in de openlucht les krijgen, zij het op kleuterniveau of les aan kinderen van zes tot twaalf jaar.

Er blijft werk aan de winkel en het zoeken naar fondsen een realiteit.

Met hartelijke groet,

Annette M. Donker

ST. Nepal Sammaan

Updates of ECD Building

Leiden, 23-06-2016

Goede vrienden en geïnteresseerden van de Stichting Nepal Sammaan,

Een zomers bericht, dat wil zeggen een zonnig bericht.Twee maanden geleden ontvingen wij het bericht dat wij financiële steun voor de bouwkosten voor het derde ECD (Early Childhood Development) Centre, het Janki kleuterschooltje, tegemoet konden zien.

Nu is het zover, de bouw is van start gegaan. De foto's tonen het leggen van de fundamenten dat gepaard gaat met een religieuze bijeenkomst. Een puja, gebedsdienst.


De bouw zal enkele maanden in beslag nemen, ook wel afhankelijk van de monsoon. Als de regens te heftig zijn, dan zal de bouw vertraging oplopen. Maar het is vrijwel zeker dat het schooltje aan het einde van het jaar klaar is voor gebruik. Dan zal ik jullie allen zeker weer informeren.

Intussen hartelijk dank voor al de bijdragen die wij zo trouw ontvingen.

hartelijke groet,

Annette Donker

Stichting Nepal Sammaan
Het is alweer enige maanden geleden dat het aardbevingsdrama zich voltrok in Nepal. Aan mijn verzoek om giften om ergens enige nood te lenigen, werd door vele van jullie gehoor gegeven met als resultaat een bedrag van 2700,-- euro.

Geweldig en heel veel dank aan alle goede gevers.

Wat is er tot nu toe gebeurd met het geld.

Mijn opzet was om waar nodig kinderen weer in een dagelijks ritme te krijgen van schoolgaan.

Via de lokale stichting Friends of Sankhu (vanaf 1991 zijn zij al actief in Sankhu en omgeving) is van een deel van het geld voorzien in nieuwe schoolrugzakken, schriften, schrijfgerei voor een groep van 250 kinderen.

De selectie van de groep was als volgt, die kinderen uit gezinnen waarvan alles was verwoest en nog niets is opgebouwd, die nog in tenten of onder dekzeilen huizen, de allerarmsten dus, zij kregen dit materiaal om in ieder geval weer lessen te kunnen volgen.

Hierbij enkele foto's , het schoolgebouw staat nog recht zoals u kunt zien, maar de scheuren binnen zijn veel en provisorisch gedicht.

Wat er met het restant van het geld gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk, of nogmaals een actie voor schoolkinderen die alles moeten ontberen of misschien herstel van watervoorziening in een dorp waar die geheel vernietigd is.

De keuze is onder meer afhankelijk van het bedrag dat nog beschikbaar is.


Stichting Nepal Sammaan gaf graag haar medewerking aan het inzamelings initiatief van Attie en Willem de Jong uit Dordrecht.

Samen met hun vrienden en bekenden zonden zij voldoende geld naar Nepal, zodat een heel dorp van 160 gezinnen kon worden voorzien van 25 kilo rijst per gezin. De rijst voorraden waren onbruikbaar geworden door puin en modder en de volgende oogst is pas over enkele maanden.

Weer voor een groep mensen honger en nood bestreden.

Fantastisch resultaat.


Back to top of page

Nieuwsbrieven 2015

8-06-2015

Naar aanleiding van de rampen die Nepal troffen, tweemaal een zware aardbeving binnen korte tijd, is er door de stichting een actie gevoerd met als resultaat dat er op luttele tientjes na 2000 euro is verzameld.

Waarvan inmiddels 1200, - is overgemaakt aan de stichting Friends of Sankhu in uiteraard Sankhu.

1200 euro is omgerekend naar Nepalese roepie ruim 156.000,-- Een bedrag waarmee vele kinderen weer dagelijks onderwijs kunnen volgen, al is het dan in een tent.

Het website adres van de Friends of Sankhu www.fos.org.np

Al vele jaren is deze lokale stichting, mede opgericht door een Nepalese antropoloog die in Leiden promoveerde, actief in hun directe leefomgeving en ook in nu het zwaarst getroffen deel, Sindhupalchowk.

Het is de bedoeling en onze wens dat dit geld wordt besteed aan het herstel van dagelijks onderwijs, de aanschaf van schoolborden, lesboeken, schriften en schrijfgerei en mogelijk kussentjes om op te zitten.

Zodra wij de verantwoording krijgen van de besteding van dit geld, worden die gegevens hier gepubliceerd.

Heel hartelijk dank aan al diegenen die gul gaven.

vriendelijke groeten,

Annette Donker
Beste vrienden en geïnteresseerden van de stichting,

Inmiddels weet iedereen via de nieuwsmedia wat er in Nepal is gebeurd. Een ramp van formaat. Behalve het verlies van vele levens en al het verdriet dat daarmee voor de nabestaanden gepaard gaat is er ook het verlies aan cultureel erfgoed. De toeristische trekpleisters, waar deze zwakke economie zo ongeveer op dreef bij gebrek aan goederen handel.

Hoe gaat de toekomst voor Nepal er uit zien? Daar kunnen we ons nog geen voorstelling van maken.

In de regio Kapilvastu is er weinig tot geen vernieling of verlies van mensenlevens. Dat wil zeggen dat ons project deze ramp heeft overleefd. Ik ben van mening dat het goed is om op de oude voet verder te gaan, bouwen aan een sterke nieuwe generatie, dus blijven zorgen voor onderwijsmogelijkheden.

Hopelijk kan ik nog steeds op jullie allen blijven rekenen.

Hartelijke groeten,

Annette Donker

De voltooide bouw van het schooltje in het dorpje Gauri

Posted by adonker op zondag, 1 februari 2015.

Beste lezers,

Afgelopen December ging ik weer richting Nepal en dan met name voor de inwijding van het kleuterschooltje in Gauri, een dorpje op zo'n tien kilometer van Taulihawa, de centrumplaats, Dat klinkt niet ver, fysiek, maar door slechte wegen neemt het toch nog veel tijd om er te komen. De ontvangst was weer hartverwarmend, zo ongeveer de hele dorpsbevolking kwam ons tegemoet en begeleidde ons (drie leden van de Nepalese Organisatie SSDO en mijzelve) naar het schoolgebouwtje in het midden van het dorp.

Het schooltje is een zeer ruim lokaal en alweer een goede wc en waterpomp op het terrein voor schoon drinkwater. De kleuterleidster was zeer verguld met dit onderkomen en benadrukte dat het werk nu zoveel prettiger zou zijn dan in de open lucht als de weersomstandigheden onderwijs toelieten. Wij overhandigden de kinderen een metalen kist vol speelgoed zodat niet alleen het dak boven het hoofd een vooruitgang was, maar ook de mogelijkheid om zich goed bezig te houden. Met o.a. popjes, autootjes en plastic delen die in elkaar gepast moeten worden.


Voor de feestelijke gebeurtenis werd er thee rondgedeeld voor iedereen en kaakjes voor de kinderen. Alweer een project om met tevredenheid op terug te kijken. Een dertienjarig meisje uit dit dorp dat heel goed engels sprak en dat graag met mij deelde, vertelde dat ze op een Primary school zat die slechts op 2 kilometer afstand van het dorp stond. Jaren geleden heeft Unicef op een strategische plek tussen de diverse dorpen op een kruising van wegen een Lagere school gebouwd., zodat de jeugd uit de omgeving nooit meer dan 2 à 3 kilometer hoeft te lopen voor goed onderwijs. De kleuters van het Gauri schooltje kunnen dus moeiteloos doorstromen naar Lager onderwijs.

Overigens zag ik op mijn weg terug van Taulihawa naar de luchthaven 50 km verder in een veld wel tien kringen met leerlingen met de leraar of lerares in het midden. Er valt nog genoeg te doen om meer kinderen onder dak te krijgen voor hun dagelijkse lessen.

Met veel dank aan allen die doneerden om dit project tot een goed einde te brengen.

Hartelijke groeten,

Annette Donker


Back to top of page