English

[ Home ] [ Intro ] [ Ontwikkeling ] [ Onderwijs ] [ Jaarrekeningen ] [ Projecten ] [ Medisch Fonds ] [ Contact ] [ Doneren ]

[ Nieuwsbrieven 2015—2020 ]

Doneren

Bergen verzetten in de Himalaya's. Dat is natuurlijk geen reëel beeld, maar wel een beeldspraak die een kern van waarheid in zich heeft. Een duwtje in de goede richting, dat kunnen wij wel doen. Door letterlijk de lasten van de schouders en uit handen van jonge kinderen te nemen. Door mogelijk te maken dat ze zich kunnen ontwikkelen, geestelijk zowel als lichamelijk, tot zelfbewuste mensen die daardoor perspectief hebben voor hun eigen toekomst en mede de toekomst van hun land kunnen bepalen.

Alle steun is welkom en welbesteed. Met EUR 5 per maand kunnen wij een project blijven steunen, financieel begeleiden en goed onderhouden. EUR 5 = 500 roepies, dat is een derde deel van wat een arme ouder in landelijk gebied onder gunstige omstandigheden per maand kan verdienen. Een kleine bijdrage kan grootse dingen in beweging zetten.

Bankrelatie RABO bank Leiden: rekeningnr: NL46 RABO 0147 9418 81, t.n.v. Stichting Nepal Sammaan.

For payments from abroad:


name:      Foundation Nepal Sammaan
IBAN:      NL46 RABO 0147 9418 81
BIC:       RABONL2U