Updated: 22 januari 2022.

English

[ Intro ] [ Ontwikkeling ] [ Onderwijs ] [ Jaarrekeningen ] [ Projecten ] [ Medisch Fonds ] [ Contact ] [ Doneren ]

[ Nieuwsbrieven 2015—2022 ]

Stichting Nepal Sammaan | Annette M. Donker, voorzitter

Bankrelatie RABO bank Leiden: rekeningnr: NL46 RABO 0147 9418 81, t.n.v. Stichting Nepal Sammaan te Leiden

ANBI erkende stichting

Partner van Sunshine Social Development Organization