English

[ Home ] [ Intro ] [ Ontwikkeling ] [ Onderwijs ] [ Jaarrekeningen ] [ Projecten ] [ Medisch Fonds ] [ Contact ] [ Doneren ]

[ Nieuwsbrieven 2015—2020 ]

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van de projecten en graag de Nieuwsbrief wilt ontvangen, zend dan uw gegevens aan Annette Donker mail: anna@box.nl

Nieuwsbrieven 2015—2020

[ Nieuwsbrieven 2020 ] [ Nieuwsbrieven 2019 ] [ Nieuwsbrieven 2018 ] [ Nieuwsbrieven 2017 ] [ Nieuwsbrieven 2016 ] [ Nieuwsbrieven 2015 ]

Nieuwsbrieven 2020

Leiden 24-12-2020

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

De toestand in Nepal is onduidelijk en mede daardoor zorgelijk. De meest recente mededelingen van vandaag 21-12 geven geen hoopvol beeld voor wat de aanpak van Corona door de Overheid. Er worden niet te hoge aantallen besmettingen en overlijden genoemd. Maar gezien de uitgestrektheid van het land en gebrek aan soepele communicatie vanuit sommige delen zijn de gegeven cijfers niet de juiste weergave van het echte probleem. Want hoeveel mensen er overleden zijn door gebrek aan voeding vanwege weggevallen inkomsten daarover valt niets te lezen.

De informatie zal voornamelijk gelden voor de dichtsbevolkte delen van het land. Er wordt getest maar ook dat geeft geen juist beeld. Er moet voor een test betaald worden behalve door werkers in de gezondheidszorg, beveiligers en arme mensen. De meeste mensen worden dus zeer waarschijnlijk niet getest.

Ook in Nepal is de Overheid van mening dat het virus wel weer zal verdwijnen. Aanbevolen wordt turmeric water te drinken (turmeric, koenjit, kurkuma, een kruid waaraan ontsmettende eigenschappen worden toegeschreven). De Overheid negeert de informatie van experts, luidt de klacht van een van de artsen. Zo is er onnodig lijden vanwege de onverantwoorde houding van diegenen die de macht hebben.

De informatie vanuit Kapilvastu, de regio waar wij ons op richten, is dat het voor de armsten heel moeilijk is om aan voedsel te komen door het wegvallen van hun dagelijkse inkomsten. Mensen zijn aangewezen op familie en vrienden die het net iets beter hebben.

De bouw van het schooltje in Kotigram heeft veel vertraging opgelopen. Het zou klaar moeten zijn in maart 2020, daarna oktober 2020. Nu is het zover dat er nog geschilderd moet worden, dus het projekt is bijna klaar. De stichting maakt al plannen voor het volgende project.

Wij willen een lokaal bouwen voor 16 meisjes en 6 jongens, die op dit moment in een kleine ruimte in een privé huis worden onderwezen. Er is een opgeleide onderwijzeres, zij wordt betaald wordt door de Overheid. Er is een 'Management Committee' gekozen door de ouders. Ook in dit geval is er ruimte om te bouwen op een ommuurd terrein waarmee de kosten van een muur rond de school komen te vervallen. Verder zijn alle afmetingen en voorzieningen gelijk aan alle eerder gebouwde schooltjes/lokalen.

Stichting Nepal Sammaan is een samenwerkings-overeenkomst aangegaan met Stichting Wilde Ganzen. Zij betalen een aanvulling op de door Nepal Sammaan gedoneerde bedragen. Voor het project Kotigram heeft dit geresulteerd in een bijdrage van 2500,-- euro, waardoor ook dit project volledig gefinancierd is.

Het Medisch Fonds

De aanvraag bij het Wensenfonds van de Rabobank Leiden/Katwijk heeft dit jaar een bescheidener bedrag opgeleverd dan voorgaande jaren. Hoewel we met een mooi en zinvol plan kwamen voor betere gezondheidszorg in de regio Kapilvastu, moet dat nog even terug op de plank.

Het Rabobank Wensenfonds heeft dit jaar meer dan voorheen kleine amateursportclubs in eigen regio gesteund. Door de Corona situatie kwamen veel van deze groepen in financiële problemen en het is vanzelfsprekend dat de bank voorrang gaf aan deze clubs.

Maar ieder bedrag is een steuntje in de rug, dat dank aan de Rabobank Leiden/Katwijk.

Hartelijk dank aan alle goede gevers in het afgelopen jaar.

Goede feestdagen gewenst en een voorspoedig 2021 voor allen.

Met vriendelijke groet,

Annette Donker

Leiden 5-10-2020

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Het laatste nieuwsbericht was in mei toen de lockdown nog volop het leven in Nepal beheerste. Deze duurde van 24 maart tot en met 21 juni. Vervolgens was er beperkt openbaar vervoer toegestaan en restaurants beperkt open. Dat had als gevolg dat veel mensen uit India naar de Kathmandu vallei kwamen en dus een opleving van de infectie. In het nieuwsbericht van Mei meldde ik al de desastreuze gevolgen met name voor de allerarmsten die afhankelijk zijn van dagelijkse inkomsten. Het gerucht gaat dat er al vele zelfmoorden zijn onder dit armste deel van de bevolking.

In de Nepalese media vind ik vandaag de meest recente cijfers, de teller op 3 oktober staat op 82 450 besmettingen, 520 doden en 60 696 herstelde patiënten. Maar gezien de staat van het bevolkings onderzoek vooral in het verre westen en in de bergachtige gebieden is het niet onwaarschijnlijk dat deze aantallen toch iets anders liggen.

Als we bij deze ellendige situatie ook nog de jaarlijkse aardverschuivingen en fatale modderstromen meerekenen, veroorzaakt door de monsoon regens, dan is het voor menig Nepalees een vrij wanhopige en uitzichtloze toestand.

De overheid wil per september het toerisme weer enigszins toelaten , vluchten vanuit een beperkt aantal landen met een klein aantal Nepalezen en toeristen aan boord zullen worden toegelaten.

Oktober is de belangrijkste feestmaand van het jaar, dan is er een grote volksverhuizing omdat iedereen bij familie wil zijn. In hoeverre dat toegestaan zal worden, dat is nog maar de vraag. Wel is er een botsing van belangen tussen de Overheid en Religieuze leiders. Deze laatste groep vreest dat de Goden zullen straffen als eeuwenoude rituelen niet worden uitgevoerd. Juist Dashain, het grote oogstfeest waar de Godin Durga wordt vereerd en Tihar (Deepawali) het feest van het licht met als hoogtepunt op de vijfde dag 'Bhai Tika', waar een zuster haar broer(s) zegent door een tika op het voorhoofd te drukken, zijn van belang voor het welzijn van de gelovigen als ze zich aan de voorgeschreven rituelen houden.

Tot zover een inzicht in de algehele situatie waarin Nepal verkeert, dan nu naar de stand van zaken van de stichting.

Het Kotigram schooltje, het laatste project waarover ik schreef in de mei brief, heeft lang stilgelegen, toen weer enige activiteit en weer lag het werk stil vanwege de lockdown in Kapilvastu. De bedoeling was om het in oktober te openen maar het zal niemand verbazen dat ook dat niet is gehaald. Het werk is nog niet af. Wel heeft de stichting Wilde Ganzen met wie ik in begin 2020 contact zocht een bijdrage van 2500 euro toegezegd.

Meer nieuws van de kant van het Medisch Fonds.

Ik ontving twee verhalen over steun bij een medisch probleem dat met hulp van het 'Health Fund' voorlopig is opgelost.

Shivam Kewat 6 jaar oud, was aan bed gebonden vanwege ademhalings problemen. De ouders zochten hulp in een lokale kliniek maar dat was zonder enig effect. Toen de bodem van hun financiële mogelijkheden was bereikt en er geen geld meer was voor eten en vervoer, kwamen ze bij SSDO voor steun. Met behulp van SSDO is hij vervoerd naar het Anand Lak Hospital in Gorakhpur India. Hij bleek longproblemen te hebben en langzaam met de juiste medicijnen, knapte hij enigszins op.

In de toekomst zal er meer medische hulp nodig zijn, maar de vader, Nandlal Kewat, is SSDO zeer dankbaar voor de 10 000 rps waarmee zij hem steunden.. De gemeente heeft beloofd ook een geldbedrag beschikbaar te stellen voor verdere behandeling.

Het volgende verhaal gaat over Lalti Bhar een zeer arme vrouw die moeite had om haar familie van 7 mensen dagelijks te voeden. Toen kwam het moment dat zij haar dochter moest uithuwelijken en daarvoor een groot bedrag leende van de Coöperative, een bedrag dat zij helaas niet kon terugbetalen.

De enige uitkomst die zij zag in deze zwarte situatie was een einde aan haar leven maken met gif.

De familie had geen rupee om haar naar een ziekenhuis te vervoeren. SSDO sprong daarom bij en na 7 dagen in het ziekenhuis te zijn behandeld kon zij weer naar haar familie. SSDO steunt haar nu met emotionele en mentale hulpverlening en hulp bij het vinden van werk voor inkomens zekerheid. Ze zijn SSDO zeer dankbaar, verklaarde de opgeluchte echtgenoot, Narayan Bhar.

De stichting Nepal Sammaan werd ook nu weer in staat gesteld om bij Het Wensenfonds Rabobank Katwijk-Leiden een project voor het Medisch Fonds in te sturen. Dat is een uitgebreid wensenpakker geworden dat ik ontving van SSDO. Heel goed onderbouwd. Het komt er op neer dat ze in de regio medische posten willen starten zodat er lokaal een diagnose kan worden gesteld en daarna indien nodig een behandeling kan volgen in een groter ziekenhuis in de dichtstbijzijnde stad. Dat voorkomt geld uitgeven voor reis-en-verblijfkosten voor een onderzoek dat ook lokaal kan worden gedaan.

De doelgroepen zijn;

 • Zwangere vrouwen of vrouwen met inwendig sexuele aandoeningen.
 • Kinderen met ondervoeding en daaraan gerelateerde ziektes.
 • Senioren met oogproblemen, hart ziekten, rheuma en kanker, maagproblemen.

In overleg met de Municipality mogelijk het gebruik van een ruimte in een Public Schools als Medische Post te realiseren. Goede dokters aantrekken en in overleg met het ziekenhuis waaraan zij verbonden zijn met regelmaat voor bepaalde dagen de posten bezetten.

De patiënten die worden doorverwezen naar het ziekenhuis, financieel steunen.

Over ieder geval een rapportage schrijven.

Dit is in het kort het plan van SSDO om voor de bevolking van Kapilvastu meer goede zorg te garanderen. Het management en de coördinatie, het beheren van de gelden zal gebeuren door het bestuur van SSDO.

Gedetailleerd overzicht van de uitgaven zal aan de donor organisatie worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Annette Donker

Leiden 30-04-2020

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Laat ik beginnen met wat ons allemaal bezig houdt en wat vele levens beïnvloedt, zij het qua gezondheid of maatschappelijk. Het virus dat ons denken en dagelijks leven beheerst. Ook in Nepal heeft men maatregelen getroffen, een totale 'lockdown'.

Officieel zijn er in Nepal maar 16 besmettingen. Maar getest wordt er nauwelijks omdat er geen materiaal voorhanden is. Ook speelt mee dat buiten de paar grote wooncentra zoals o.a. Kathmandu, Pokhara, er nauwelijks tot geen medische voorzieningen zijn die adequaat kunnen handelen. De armoe en het gebrek aan artsen of enigszins getraind medisch personeel maakt het moeilijk in dit uitgestrekte land een duidelijk beeld te krijgen. De ziekenhuizen hebben gebrek aan alles wat juist nu noodzakelijk is, beschermende kleding, beademings apparatuur, IC afdelingen met opgeleid personeel.

De economische schade is desastreus door het wegvallen van toerisme, vooral voor de allerarmsten die onderaan de ladder toch een graantje meepikten als drager bijvoorbeeld. Juist in die groep zullen veel slachtoffers vallen, als het niet door het virus is, dan wel vanwege ondervoeding of zelfs regelrechte honger. Een dagloner die één of meerdere dagen geen werk heeft, kan zijn gezin niet voeden.

Wij kunnen slechts hopen dat eind april het leven weer een beetje de oude vorm zal krijgen, al zal de toevloed van toeristen nog wel even uitblijven. Vorig jaar waren dat er ruim meer dan een miljoen bezoekers, en toerisme was en is vrijwel de enige bron van inkomsten in dit arme land.

Nieuw project

Het nieuwste project, een volgend ECD centre (Early Childhood Development), is het Kotigram project. Een lokaaltje op het terrein van een bestaande Primary School, zodat er geen kosten zijn voor grondaankoop. En ook de doorstroming naar vervolg onderwijs zal heel gemakkelijk gaan. Hier zullen 17 jongens en 14 meisjes kleuteronderwijs krijgen van een opgeleide kleuterleidster. Zij wordt door de Overheid betaald. De locatie is 8 km ten zuid-oosten van Taulihawa, het streekcentrum.

Medisch fonds

Met geld van het Medisch Fonds zijn inmiddels weer twee patiënten geholpen. Een 53 jarige man, Ramshankar Khatie, die al langere tijd aan nierfalen lijdt. Het werken op zijn land kostte hem steeds meer moeite en hij nam een lening die hij niet kon terugbetalen. Dat betekende dat hij zijn land en 4-kamer woning moest verkopen. Ondanks vele verzoeken kreeg hij nergens financiële steun. Tot hij in contact kwam met SSDO (onze lokale partner). Hij ontving 10 000 rps (ong. 80 euro) waarmee hij op dit moment de eerste nood kan lenigen. Wekelijks krijgt hij 3 dagen per week dialyse in de dichtsbij zijnde grote stad Butwal. Dialyse is voor mensen met onvoldoende financiële armslag gratis, maar vervoer naar het ziekenhuis en de maaltijden moet hij zelf bekostigen. Daarom is de bijdrage van SSDO/Nepal Sammaan nodig.

Dan is er nog het geval van Soluchani, een meisje van een jaar of 10. Zij brak haar hand op een ongelukkige wijze en het gezin kon geen geld vinden, noch bij familie, noch bij vrienden, om haar hand vakkundig te laten behandelen. Zij was bang, vertelde ze, dat ze als gebrekkige door het leven zou moeten. Maar ook dit gezin kwam in aanraking met het SSDO en werd gesteund door het Medische Fonds van stichting Nepal Sammaan. Kosten 5000 rps (ong 40 euro).

Het Medisch Fonds zal in het bijzonder worden aangesproken om de ergste nood van de allerarmsten te lenigen zodra de 'lockdown' zal worden opgeheven. Vooral de meest kwetsbare en zwaksten zullen geholpen moeten worden om aan te sterken. Daarom zijn giften voor juist dit onderdeel van de stichting Nepal Sammaan, het Medisch Fonds, zeer welkom.

Als u wilt weten hoe de selectie procedure is om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, zie de website www.nepalsammaan.nl onder het kopje 'Medisch Fonds'.

Hartelijk dank voor aandacht en bijdragen,

Met vriendelijke groet,

Annette Donker

Nieuwsbrieven 2019

Leiden 29-11-2019

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Dinsdag 26 november j.l. tijdens een verzorgde bijeenkomst van het Rabobank Wensenfonds zijn aan vele stichtingen en verenigingen fondsen verstrekt om hun doelstellingen te ondersteunen.

Stichting Nepal Sammaan mocht zich verblijden. Aan het Health Fund werd 4000,-- euro toegekend. Geld waarmee mogelijkheden kunnen worden ontwikkeld om betere zwangerschaps voor- en nazorg en zuigelingenzorg te kunnen bieden aan de armsten.

Feestelijke opening - Durga schooltje

Het Durga schooltje. De feestelijke opening van het laatste project.

De bouw heeft langer geduurd dan gebruikelijk vanwege slechte weersomstandigheden vorig najaar. En gezien de vluchtprijzen was oktober voor mijn persoonlijke financiën ook een goede maand om te reizen.

De kinderen van het Durga schooltje pakken de cadeautjes uit en genieten van de traktatie.

Behalve het bezoek aan het Durga schooltje, hebben wij ook twee eerder gebouwde schooltjes bezocht. Ram Dulare, ons eerste project en het Gauri schooltje uit 2015 waar nu een muur om gezet is ter bescherming van het gebouwtje.

Gingen wij, Parshuram van de lokale NGO en ik destijds op de motor naar het Ram Dulare project, een tocht over paadjes die niet meer dan een wielbreedte hadden. Bij de rivier die wij over moesten, werd de motor op enkele planken gezet en overgevaren. Terwijl Parshuram en ik tot onze knieën door het water waadden. Een tocht die toen ongeveer drie uur in beslag nam. Nu reden wij in een terreinwagen over bredere wegen, hoewel vol gaten en brokken en waren in een uur ter plaatse.

Het gebouwtje van Ram Dulare zag er goed onderhouden uit, een nieuw verfje en daarnaast waren de problemen met de pomp opgelost. De ontvangst was hartelijk.

Bij het Gauri schooltje was de ontvangst zeer warm. De kleuterleidster had zich prachtig aangekleed en toonde ons haar inspanningen in de vorm van zelfgemaakte poppen en spelletjes.

Een 'selfie' met Sarita, de kleuterleidster en ondergetekende

Heel bijzonder vond ik het om Sarita terug te zien, destijds een jong meisje die toen moed had om bij de opening het woord te nemen over het belang van onderwijs aan jonge kinderen. Haar intelligentie was opvallend en ik vond het heel erg om te beseffen dat dit meisje niet verder zou leren. Haar vader wilde het niet toestaan. Maar ze was ook aanwezig en omdat Parshuram indringend met haar vader had gesproken, studeerde ze nu aan een College in Taulihawa. Ze fietste iedere dag heen en weer naar het stadje, tweemaal een tocht van anderhalf uur. Om deze dag bij de ontvangst te zijn, had zij haar lessen overgeslagen. De volgende stap in haar ontwikkeling, zei ze, zal de Universiteit zijn.

Heel ontroerend.

De kleuterleidster van de Gauri ECD

Het Kotigram Project

Het nieuwste kleuterlokaal, Kotigram, wordt gebouwd op het terrein van de bestaande Primary School, zodat er geen kosten zijn voor het verwerven van grond. De bouw is inmiddels gestart. Het klaslokaal zal straks onderdak bieden aan 17 jongens en 14 meisjes.

Begin 2019 is er naast de ECD projecten ook een Health Fund opgezet bij de stichting Nepal Sammaan. Daar schreef ik al over in het bericht van augustus j.l. Op de website www.nepalsammaan.nl onder het kopje Health Fund is te zien hoe het is opgezet en hoe de selectie plaatsvindt.

Nu ontmoette ik Ram Kishor Mauryia, vijf jaar oud.

Zijn lichaam maakt onvoldoende rode bloedlichaampjes aan, daarom krijgt hij iedere twee maanden een bloedtransfusie tot hij oud genoeg is, zo rond zijn zestiende jaar, om een beenmerg transplantatie te ondergaan, zo luidt voorlopig het bericht. Zijn oudere broer heeft zich al aangemeld als donor als de tijd daar is.

Hoe ontdekt men de patiënten in dit arme gebied. Al jaren geleden zette de lokale NGO onder leiding van Parshuram met vrijwilligers Radio Kapilvastu op. Gemeenschappen in alle uithoeken van Kapilvastu konden met hun kleine transistor radiootjes de uitzendingen volgen. Vakmensen uit Kathmandu kwamen de vrijwilligers inwijden. Nu zijn het opgeleide en betaalde krachten.

Zodra st. Nepal Sammaan het Health Fund had opgezet gingen de reporters van de radio het land in en klopten overal op de deuren om ernstige patiënten te ontdekken. Die zijn er vele, kankerpatiënten die na de diagnose zonder enige medische begeleiding zijn door gebrek aan fondsen.

Onbehandelde maagzweren, nierstenen, gebroken ledematen, enfin de lijst is lang. En op één van hun tochten ontmoetten ze ook Ram Kishor die aan bed gekluisterd was en nauwelijks deel nam aan het leven om hem heen.

Met behulp van ons fonds is hij in het Kanti Childrens Hospital in Kathmandu onderzocht en werd de diagnose gesteld. Nu heeft hij inmiddels al enkele bloedtransfusies gekregen. Het belang van het Fonds is duidelijk en uitbreiding van de financiële mogelijkheden ook. De stichting Nepal Sammaan zal er alles aan doen om dit fonds indrukwekkend uit te breiden.

Een goede December maand gewenst!

Met vriendelijke groet,

Annette Donker

Leiden 14-8-2019

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

In het voorjaarsbericht meldde ik dat er dankzij het wensenfonds van de Rabobank Leiden/Katwijk een bedrag is ontvangen om een 'Health Fund' te starten. De bedoeling is om geneeskundige behandelingen en/of medicijnen te betalen voor mensen die dat zelf niet kunnen bekostigen. Inmiddels is 4.500 euro (556.465 roepies) in het fonds gestort en er zijn tot nu toe drie mensen geholpen vanuit dat fonds.

 1. een moeder van een jong gezin die na een verkeerd behandelde miskraam in het ziekenhuis belandde vanwege een septische shock, een ernstige aandoening die onbehandeld de dood tot gevolg zou hebben. Zij kan nu gezond en wel weer voor haar gezin zorgen. Kosten 10 000 rps is 80 euro.
 2. Een man met vlektyfus, kosten 20 000 rps is 160 euro
 3. De gebroken hand van een jonge jongen is professioneel behandeld, hij zal dus niet met een misvormde hand door het leven gaan, kosten 10 000 rps is 80 euro.

De selectie van patiënten die een verzoek indienen is als volgt:

 1. Local government, SSDO board, Health Support committee, health facilities involved in the program implementation. The committee makes decision on the basis of doctor's prescription, local government recommendation letter, and request letter of the patients. So all the documents will be sufficient to clarify reality of the patients.
 2. Committee use to supervise the/her economic status, may discuss with the doctors so I hope there will be no more issues of check and balance.
 3. SSDO itself is good and transparent organization having its financial and administration policies so SSDO board will have full responsibilities to make check and and balance.

De lokale organisatie waarmee de stichting Nepal Sammaan samenwerkt is SSDO, Sunshine Social Development Organisation. Zie voor meer informatie hun Organogram.

Ons project, de bouw van het Balram ECD is overgenomen door de Nepalese Overheid. Een enkele maal neemt de overheid zijn verantwoordelijkheid en bouwt een klaslokaal of schooltje in een arm gebied. Door SSDO is een ander project gezocht en het is niet moeilijk om in dit gebied een plek voor een project te vinden.

Het volgende project van Nepal Sammaan zal zijn het bouwen van een kleuterlokaal, het Kotigram ECD (Early Childhood Development) in Gothihawa village 8 km ten zuid-oosten van Taulihawa. De kleuters zitten nu in de openlucht voor de lessen en bij slechte weersomstandigheden wijkt men uit naar een privé huis. Er is een opgeleide onderwijzeres die door de Overheid betaald wordt. De groep bestaat uit 17 jongens en 14 meisjes. Men verwacht jaarlijks tussen de 30 en 40 kinderen in deze ECD te kunnen onderwijzen.

Het fundament wordt gelegd op 30 oktober a.s. en op 1 november zal het werk een aanvang nemen. Men hoopt eind Maart 2020 dit gebouwtje te hebben voltooid.

Er zit nog een gat in de begroting, ik zal alle moeite doen om begunstigers te vinden om dit op te lossen.

Half oktober vertrek ik weer naar Nepal en zal zeker naar aanleiding van mijn bezoek een positief verslag kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

Annette M. Donker

Stichting Nepal Sammaan

P.S. voor spontane giften hier de bankgegevens; NL 46 RABO 0147 9418 81 ten name van Stichting Nepal Sammaan

Leiden 30-4-2019

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

De website van de stichting is onder reconstructie. De gegevens van de jaarstukken zijn nu al direct zichtbaar, een belangrijk aspect voor duidelijkheid van de financiën.

Het meest recente project, het Durga kleuterlokaal, nadert zijn voltooiing. Maar mijn eerstvolgende reis zal in oktober plaatsvinden. Inmiddels is er een nieuwe poot aan de stichting. Dankzij het wensenfonds van de Rabobank kreeg de stichting de beschikking over 2500,-- euro die wij bestemden om daarmee een langgekoesterde wens van de lokale NGO, een 'health fund' te starten. Het is een bescheiden begin.

Het is de bedoeling om diegenen die daarvoor zelf niet de financiële armslag hebben, de kans te geven om medische hulp te zoeken. Hetzij geld voor een medicijn of ondersteuning voor een onderzoek en behandeling in een goed ziekenhuis in de hoofdstad.

Het is als volgt opgezet;


Account holder: Sunshine Social Development Organization (SSDO) Kapilvastu
Signature holder: Mr. Tulsi Ram Yadav - Chairperson
         Mr. Krishna Kumar Shrestha _ Executive director

Health Fund mobilization committee
Mr. Parshuram Yadav - Coordinator
Mr. Tulsi Ram Yadav - Chairperson ( member in the team)
Mrs. Geeta Kewat - Executive member ( team member)

The team will have full right to make decision for better work. I will be involved in all reporting and overall coordination for it.

Zoals ik gewend ben van SSDO ziet het er degelijk uit.

Ik wens u allen een goede zomer toe.

Vriendelijke groet,

Annette M. Donker

Leiden, 1-1-2019

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Een nieuw jaar, 2019! Ik wens u allen een heel goed en gezond jaar.

En alweer staat er een kleuterlokaal (Durga ECD centre) in de steigers. Door de weersomstandigheden duurde het even voor er kon worden begonnen met de constructie, maar nu zit er stevig vaart in de bouw. In juni heb ik het Janchetna schooltje, het vorige project, feestelijk geopend en het terrein voor de bouw van het Durga kleuterlokaal geïnspecteerd. In Nepal zijn de seizoenen bepalend voor bouwmogelijkheden dus er moest worden gewacht tot de Monsoon was uitgeraasd. Daarna lag het werk stil vanwege de Oktober festival maand. Nu wordt er in rap tempo aangepakt.

Op deze foto van een maand geleden ziet u enkele andere gebouwtjes op de achtergrond. Op het terrein van een bestaande Primary school was nog een stuk grond beschikbaar. Het betekende dat er geen kosten waren voor de aankoop van grond.

Deze foto kreeg ik vandaag binnen als een soort nieuwjaarsgeschenkje. Zichtbaar is dat er hard wordt gewerkt.

Twee eerder gebouwde lokaaltjes hebben inmiddels onderhoud nodig, dwz ze moeten opnieuw in de verf gezet worden. Het klimaat in Nepal tast buitenverf snel aan en wij willen graag dat alles er goed blijft uitzien. Iedere vijf jaar moet er opnieuw geschilderd worden als wij dezelfde uitstraling willen houden als bij de nieuwbouw. Financieel is dat allemaal mogelijk omdat ik daarvoor geld apart hield van de donaties.

Heel hartelijk dank voor uw steun en ik hoop ook in het komende jaar te kunnen rekenen op de broodnodige bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

Annette Donker

Voor spontane bijdragen:

NL46 RABO 0147 9418 81

tnv Stichting Nepal Sammaan

Back to top of page

Nieuwsbrieven 2018

Leiden, 7-9-2018

Goede vrienden van Stichting Nepal Sammaan,

Een kort nieuwsbericht van de stichting.

Afgelopen juni/juli bezocht ik ons jongste project in de Terai, het zuidwesten van Nepal. Het Janchetna ECD (Early Childhood Development) is feestelijk geopend en in gebruik genomen. Anders dan bij de eerdere projecten ontbreken de gebruikelijke beschilderingen aan de binnenmuren. Hiervoor in de plaats komen verwisselbare borden met telkens andere informatie.

Pen en papier en een kind vermaakt zich!

Inmiddels wordt een nieuw project opgestart, het Durga ECD lokaal. Dit lokaal gaat deel uitmaken van een reeds bestaande Primary school op een ruim terrein, op ongeveer 300 meter van het dorp. Deze Primary school is door de overheid gefinancierd, maar helaas is er slechts een enkele officiële leerkracht en de school drijft voornamelijk op vrijwilligers. Maar dat is toch altijd nog beter dan geen school. Het ECD gebouwtje staat geheel los van de andere twee lokalen en heeft voldoende eigen ruimte. Overigens heeft het kleuterklasje een eigen betaalde, opgeleide leerkracht. Dezelfde juf die deze kinderen al jaren opving onder de bomen van het dorp, als het weer het toeliet.

Oud en jong betrokken bij de feestelijke gebeurtenis, de opening van Janchetna ECD.

De eerste twee lokaaltjes die zijn gebouwd door Nepal Sammaan (Ram Dulare ECD en het Gauri lokaal) zijn al enige jaren in gebruik en hebben inmiddels onderhoud nodig. Bij Ram Dulare moet de pomp worden hersteld en de buitenmuren geschilderd. Het Gauri lokaal moet ook geschilderd worden. Het klimaat van Nepal is niet erg bevorderlijk voor een lange levensduur van schilderwerk.

Voorts is besloten om toch een muur te bouwen om dit lokaal. In eerste instantie leek dat onnodig omdat het schooltje midden in het dorp ligt. Maar in de praktijk bleek loslopend vee en ook opgeschoten jeugd nogal wat onnodige schade aan te richten. Een beschermende muur en afsluiting van het terreintje met een hek kunnen dit probleem oplossen.

Maar alle werkzaamheden, de bouw van het nieuwe schooltje en het genoemde schilderwerk, moeten nog even wachten tot de monsoon afgelopen is.

Hartelijke groet,

Annette Donker.

Leiden, 24-5-2018

Goede vrienden en belangstellenden van de stichting Nepal Sammaan,

Een kort maar positief zomerbericht. Half juni vertrek ik naar Nepal voor de feestelijke opening van het Janchetna schooltje. Misschien herinneren jullie je nog wel een groot aantal kinderen opeengepakt in een verveloos hokje. Vanaf nu is hun nieuwe onderkomen klaar om hen te ontvangen in een vrolijk beschilderd klaslokaal.

Met dank aan de Stichting Imelda Nolet kunnen wij aan een volgend project beginnen. Het Durga kleuterlokaal. Nu krijgen de kleuters daar, afhankelijk van het weer, les in de open lucht onder de bomen.

Met dank aan alle particuliere donateurs hebben wij een goede reserve opgebouwd. Tijdens mijn verblijf zal ik de eerste twee schooltjes controleren op ontstane gebreken. Zijn er reparaties te doen, moet de buitenzijde weer een verfbeurt krijgen. Is er nog voldoende lesmateriaal. Dan heeft de stichting daar, dankzij jullie, de financiële mogelijkheden voor.

Ik wens ieder een goede zomer toe.

Hartelijke groet,

Annette Donker

Leiden 29-3-2018

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Het ECD centre Janchetna nadert zijn voltooiing. De verwachting is om het einde april op te leveren voor gebruik. Misschien herinneren jullie je de foto genomen tijdens mijn bezoek vorig jaar van enkele kinderen opeengepakt in een verveloos hokje. Voor hen is dit schooltje bestemd.

Half juni vertrek ik naar Nepal voor de feestelijke opening.

Natuurlijk komt daar weer een kort verslag over met foto's.

Vriendelijke groet,

Annette Donker

Back to top of page

Nieuwsbrieven 2017

Leiden 10-12-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Er is weer goed nieuws uit Nepal. De bouw van het vierde kleuterlokaal is in volle gang. Misschien kunt u zich nog de foto herinneren van zo'n 20 kinderen opeen gepropt in een ruimte van ongeveer twee bij drie meter. De gemeenschap zelf heeft jaren gespaard om grond aan te kopen om ooit een echt kleuterlokaaltje te bouwen. Nu kunnen ze dagelijks de ontwikkelingen van de bouw volgen.

Het heeft lang geduurd voor men met de bouw kon beginnen. Door de heftige regenval die Nepal teisterde in de nazomer was bouwen onmogelijk. Daarna in oktober de grote religieuze feestmaand. En de bijgevoegde foto's laten zien dat er is doorgewerkt de afgelopen maand.

Ik verwacht dan ook in Maart of April dit nieuwe lokaaltje te kunnen openen.

Hartelijk dank aan ieder die weer bijdroeg aan dit succes.

Wij wensen allen fijne eindejaars feesten en een goed en voorspoedig 2018.

Vriendelijke groet,

Annette Donker

Leiden 21-3-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Inmiddels is het een maand geleden dat ik terugkeerde van een verblijf in Nepal, waarvan een week in de Terai, Kapilvastu. Tijd om u allen in te lichten over mijn ervaring.

Er was een warme ontvangst in het dorpje Banskhor, waar het Janki lokaaltje is gebouwd volgens de gebruikelijke en officiële maten van bijna 6 meter bij bijna 7 meter, met wc huisje en waterpomp. Zoals we langzamerhand gewend zijn is het schooltje van binnen en van buiten fraai beschilderd. Het is een feest voor het oog.

De opening van een schooltje is altijd een feest. Iedereen heeft de mooiste kleren aangetrokken. Allemaal een klein kopje fris water en een mini koekje ter verhoging van de feestvreugde.

Ik spreek van afgelegen dorpen maar dat is eigenlijk betrekkelijk. Het goede woord is onbereikbaar. Als er een betere weg naar toe zou leiden dan was zo'n dorpje helemaal niet zo afgelegen. Dan was het vanaf de doorgaande, geasfalteerde weg misschien maar tien minuten, nu is het een veelvoud daarvan. Naast de financiële consequenties voor de Overheid, zeg ik voorzichtig, doet de monsoon ook nog eens bepaald geen goed aan de kleinere en smalle wegen.

Een volgend project was snel gevonden. Een onderwijzer maakte ons attent op een gemeenschap waar de ouders zelf al tien jaar geleden het initiatief namen om de kinderen te onderwijzen. Een van de bewoners stelde een hokje in zijn huis beschikbaar en de goed opgeleide kleuterleidster wordt door de Overheid betaald. Maar het hokje is bepaald geen vrolijk onderkomen, twee bij drie meter voor een beperkt aantal kinderen terwijl andere kleuters in dit dorp buiten de boot vallen.

We beginnen dus een volgende speurtocht naar de benodigde financieïn. Er is weer ongeveer 15 000 euro nodig. Ik heb goede moed en ben er van overtuigd dat ook dit schooltje, het vierde al!, volgend jaar staat te pronken.

De foto spreekt boekdelen, daar hoef ik verder geen woord uitleg bij te geven.

De weersomstandigheden in dit subtropische deel van Nepal - veel zon en een indringende natte periode tasten de verf van gebouwen snel aan. Daarom zal het eerste schooltje dat tot stand kwam binnenkort een verf opknapbeurt krijgen.

Hartelijk dank voor alle betrokkenheid en donaties. Ieder bedrag helpt mee.

Vriendelijke groet,

Annette M. Donker

Leiden 9-1-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Een welgemeende wens voor een voorspoedig 2017 zend ik u allen hierbij.

Het Janki Project, een kleuterschooltje in het dorpje Banshkor, 8 km ten zuidwesten van Taulihawa, centrumplaats van het district Kapilvastu, zuidwest Nepal, is gerealiseerd. Het is het bekende verhaal, kleuters die onder de bomen zitten om dagelijks onderwijs te volgen. Bij diverse weersomstandigheden is onderwijs niet eens mogelijk. Te warm, te koud en te nat zijn de obstakels voor de voortgang van onderwijs.

De kosten van de bouw van dit schooltje bedroegen 15.000 euro.

Met dank aan een sponsorstichting kon de bouw in het begin van de zomer van 2016 van start gaan en in de laatste twee weken van februari ga ik naar Nepal om de feestelijke opening bij te wonen.

Daarvan zal ik uiteraard weer verslag doen. Een mooi doel voor dit komend jaar om te trachten een bedrag bijeen te krijgen voor een vierde kleuterlokaal in een dorp waar de kinderen hopen op onderdak voor hun dagelijkse lessen. Ik hoop wederom op uw steun te mogen rekenen.

Alle beetjes helpen dus ieder bedrag is welkom.

Hartelijke groeten,

Annette M. Donker

Back to top of page

Nieuwsbrieven 2016

Leiden, 25-06-2016

Het Janki project.

De bouw van een volgend kleuterschooltje is van start gegaan. De foto's tonen een "puja", gebedsdienst bij het leggen van het fundament van het gebouwtje. Een belangrijk moment in de Hindoe gemeenschap.

Het schooltje heet voluit Janki Early Childhood Development Centre, een lang en bijna niet uit te spreken naam, af te korten tot Janki ECD Centre. Het kleuterschooltje ligt in een dorp genaamd Banshkor en zoals de eerdere projecten, is ook dit project in Kapilvastu, zuidwest Nepal. En ook hier was de noodzaak voor een schooltje groot, de kinderen zaten in de buitenlucht, te warm bij warm weer, te koud in de koude maanden en te nat in de monsoon.

Banshkor telt 200 huishoudens. Het aantal kinderen voor dit klasje is 35, bijna een standaard aantal in de meeste dorpen van deze bevolkingsdichtheid. 17 jongens en 18 meisjes vanaf 3 jaar zullen hier worden voorbereid op het Lager Onderwijs op o.a. het gebied van taal, het bijna vanzelfsprekend aanleren van het Nepalees want dat is de voertaal in het vervolgonderwijs en dan is hun moedertaal het Awadhi ontoereikend. Er komt een gebouwtje van één klaslokaal met de standaard afmetingen zoals die door de Overheid zijn voorgeschreven in feet, dat is omgerekend 5.50 mtr bij bijna 7 mtr. Een wc huisje aan de buitenkant tegen het gebouwtje aan en een pomp voor schoon drinkwater.

Verder wordt het budget besteed aan vloerbedekking, kussens om op te zitten, enkele leermiddelen en speelgoed. Het geheel van het terrein zal worden ommuurd. De grond voor dit project is gedoneerd door de VDC, Village Development Committee en is geregistreerd bij de Centrale Overheid in Kathmandu als eigendom van het schooltje.

Iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit gebouwtje onze oprechte hartelijke dank. Als dit schooltje aan het einde van het jaar in gebruik genomen wordt, dan gaan we weer verder kijken naar een volgend project. De projecten vinden is niet zo moeilijk, overal zie je kinderen in de openlucht les krijgen, zij het op kleuterniveau of les aan kinderen van zes tot twaalf jaar.

Er blijft werk aan de winkel en het zoeken naar fondsen een realiteit.

Met hartelijke groet,

Annette M. Donker

ST. Nepal Sammaan

Updates of ECD Building

Leiden, 23-06-2016

Goede vrienden en geïnteresseerden van de Stichting Nepal Sammaan,

Een zomers bericht, dat wil zeggen een zonnig bericht.Twee maanden geleden ontvingen wij het bericht dat wij financiële steun voor de bouwkosten voor het derde ECD (Early Childhood Development) Centre, het Janki kleuterschooltje, tegemoet konden zien.

Nu is het zover, de bouw is van start gegaan. De foto's tonen het leggen van de fundamenten dat gepaard gaat met een religieuze bijeenkomst. Een puja, gebedsdienst.

De bouw zal enkele maanden in beslag nemen, ook wel afhankelijk van de monsoon. Als de regens te heftig zijn, dan zal de bouw vertraging oplopen. Maar het is vrijwel zeker dat het schooltje aan het einde van het jaar klaar is voor gebruik. Dan zal ik jullie allen zeker weer informeren.

Intussen hartelijk dank voor al de bijdragen die wij zo trouw ontvingen.

hartelijke groet,

Annette Donker

Stichting Nepal Sammaan

Het is alweer enige maanden geleden dat het aardbevingsdrama zich voltrok in Nepal. Aan mijn verzoek om giften om ergens enige nood te lenigen, werd door vele van jullie gehoor gegeven met als resultaat een bedrag van 2700,-- euro.

Geweldig en heel veel dank aan alle goede gevers.

Wat is er tot nu toe gebeurd met het geld.

Mijn opzet was om waar nodig kinderen weer in een dagelijks ritme te krijgen van schoolgaan.

Via de lokale stichting Friends of Sankhu (vanaf 1991 zijn zij al actief in Sankhu en omgeving) is van een deel van het geld voorzien in nieuwe schoolrugzakken, schriften, schrijfgerei voor een groep van 250 kinderen.

De selectie van de groep was als volgt, die kinderen uit gezinnen waarvan alles was verwoest en nog niets is opgebouwd, die nog in tenten of onder dekzeilen huizen, de allerarmsten dus, zij kregen dit materiaal om in ieder geval weer lessen te kunnen volgen.

Hierbij enkele foto's, het schoolgebouw staat nog recht zoals u kunt zien, maar de scheuren binnen zijn veel en provisorisch gedicht.

Wat er met het restant van het geld gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk, of nogmaals een actie voor schoolkinderen die alles moeten ontberen of misschien herstel van watervoorziening in een dorp waar die geheel vernietigd is.

De keuze is onder meer afhankelijk van het bedrag dat nog beschikbaar is.

Stichting Nepal Sammaan gaf graag haar medewerking aan het inzamelings initiatief van Attie en Willem de Jong uit Dordrecht.

Samen met hun vrienden en bekenden zonden zij voldoende geld naar Nepal, zodat een heel dorp van 160 gezinnen kon worden voorzien van 25 kilo rijst per gezin. De rijst voorraden waren onbruikbaar geworden door puin en modder en de volgende oogst is pas over enkele maanden.

Weer voor een groep mensen honger en nood bestreden.

Fantastisch resultaat.

Back to top of page

Nieuwsbrieven 2015

8-06-2015

Naar aanleiding van de rampen die Nepal troffen, tweemaal een zware aardbeving binnen korte tijd, is er door de stichting een actie gevoerd met als resultaat dat er op luttele tientjes na 2000 euro is verzameld.

Waarvan inmiddels 1200, - is overgemaakt aan de stichting Friends of Sankhu in uiteraard Sankhu.

1200 euro is omgerekend naar Nepalese roepie ruim 156.000,-- Een bedrag waarmee vele kinderen weer dagelijks onderwijs kunnen volgen, al is het dan in een tent.

Het website adres van de Friends of Sankhu www.facebook.com/friendssankhu

Al vele jaren is deze lokale stichting, mede opgericht door een Nepalese antropoloog die in Leiden promoveerde, actief in hun directe leefomgeving en ook in nu het zwaarst getroffen deel, Sindhupalchowk.

Het is de bedoeling en onze wens dat dit geld wordt besteed aan het herstel van dagelijks onderwijs, de aanschaf van schoolborden, lesboeken, schriften en schrijfgerei en mogelijk kussentjes om op te zitten.

Zodra wij de verantwoording krijgen van de besteding van dit geld, worden die gegevens hier gepubliceerd.

Heel hartelijk dank aan al diegenen die gul gaven.

vriendelijke groeten,

Annette Donker

Beste vrienden en geïnteresseerden van de stichting,

Inmiddels weet iedereen via de nieuwsmedia wat er in Nepal is gebeurd. Een ramp van formaat. Behalve het verlies van vele levens en al het verdriet dat daarmee voor de nabestaanden gepaard gaat is er ook het verlies aan cultureel erfgoed. De toeristische trekpleisters, waar deze zwakke economie zo ongeveer op dreef bij gebrek aan goederen handel.

Hoe gaat de toekomst voor Nepal er uit zien? Daar kunnen we ons nog geen voorstelling van maken.

In de regio Kapilvastu is er weinig tot geen vernieling of verlies van mensenlevens. Dat wil zeggen dat ons project deze ramp heeft overleefd. Ik ben van mening dat het goed is om op de oude voet verder te gaan, bouwen aan een sterke nieuwe generatie, dus blijven zorgen voor onderwijsmogelijkheden.

Hopelijk kan ik nog steeds op jullie allen blijven rekenen.

Hartelijke groeten,

Annette Donker

De voltooide bouw van het schooltje in het dorpje Gauri

Posted by adonker op zondag, 1 februari 2015.

Beste lezers,

Afgelopen December ging ik weer richting Nepal en dan met name voor de inwijding van het kleuterschooltje in Gauri, een dorpje op zo'n tien kilometer van Taulihawa, de centrumplaats, Dat klinkt niet ver, fysiek, maar door slechte wegen neemt het toch nog veel tijd om er te komen. De ontvangst was weer hartverwarmend, zo ongeveer de hele dorpsbevolking kwam ons tegemoet en begeleidde ons (drie leden van de Nepalese Organisatie SSDO en mijzelve) naar het schoolgebouwtje in het midden van het dorp.

Het schooltje is een zeer ruim lokaal en alweer een goede wc en waterpomp op het terrein voor schoon drinkwater. De kleuterleidster was zeer verguld met dit onderkomen en benadrukte dat het werk nu zoveel prettiger zou zijn dan in de open lucht als de weersomstandigheden onderwijs toelieten. Wij overhandigden de kinderen een metalen kist vol speelgoed zodat niet alleen het dak boven het hoofd een vooruitgang was, maar ook de mogelijkheid om zich goed bezig te houden. Met o.a. popjes, autootjes en plastic delen die in elkaar gepast moeten worden.

Voor de feestelijke gebeurtenis werd er thee rondgedeeld voor iedereen en kaakjes voor de kinderen. Alweer een project om met tevredenheid op terug te kijken. Een dertienjarig meisje uit dit dorp dat heel goed engels sprak en dat graag met mij deelde, vertelde dat ze op een Primary school zat die slechts op 2 kilometer afstand van het dorp stond. Jaren geleden heeft Unicef op een strategische plek tussen de diverse dorpen op een kruising van wegen een Lagere school gebouwd., zodat de jeugd uit de omgeving nooit meer dan 2 à 3 kilometer hoeft te lopen voor goed onderwijs. De kleuters van het Gauri schooltje kunnen dus moeiteloos doorstromen naar Lager onderwijs.

Overigens zag ik op mijn weg terug van Taulihawa naar de luchthaven 50 km verder in een veld wel tien kringen met leerlingen met de leraar of lerares in het midden. Er valt nog genoeg te doen om meer kinderen onder dak te krijgen voor hun dagelijkse lessen.

Met veel dank aan allen die doneerden om dit project tot een goed einde te brengen.

Hartelijke groeten,

Annette Donker

Back to top of page