English

[ Home ] [ Intro ] [ Ontwikkeling ] [ Onderwijs ] [ Jaarrekeningen ] [ Projecten ] [ Medisch Fonds ] [ Contact ] [ Doneren ]

[ Nieuwsbrieven 2015—2020 ]

Onderwijs

Stichting Nepal Sammaan werkt mee om onderwijs op kleuterleeftijd te bevorderen. Het is gebleken dat de doorstroming naar 'elementary' onderwijs een belangrijk effect is van kleuteropvang.

Behalve dat met kleuteronderwijs wordt voorkomen dat jonge kinderen in de vicieuze cirkel van kinderarbeid terecht komen, leren ze spelenderwijs de Nepalese naast de lokale moedertaal, een heel belangrijk aspect omdat in het basisonderwijs de lessen in het Nepalees worden gegeven.

Ook blijkt dat meer meisjes in de schoolbanken van 'primary school' plaats nemen, nadat ze kleuteronderwijs hebben gevolgd.

Drie heel belangrijke aspecten dus van ECD (Early Childhood Development).

De leidsters krijgen training en bijscholing in o.a kindvriendelijk onderwijs en creatieve activiteiten en zij voelen zich zeer gewaardeerd door de gemeenschap, 'Ik werk vooral voor de waardering en ik krijg er ook nog voor betaald', aldus een kleuterleidster.