English

[ Home ] [ Intro ] [ Ontwikkeling ] [ Onderwijs ] [ Jaarrekeningen ] [ Projecten ] [ Medisch Fonds ] [ Contact ] [ Doneren ]

[ Nieuwsbrieven 2015—2020 ]

Ontwikkeling

Onderwijs is de best mogelijke weg om het kwaad van kinderarbeid te bestrijden. Zelfbewustzijn en eigenwaarde zijn belangrijke bijwerkingen van onderwijs. Daartegenover staat dat gebrek aan opleiding van een groot deel van de bevolking een economische ontwikkeling belemmert.Omdat opleiding, zelfbewustzijn en eigenwaarde belangrijke pijlers zijn voor ondernemerschap en initiatieven, is een opgeleide bevolking dus een positieve impuls voor de economie en de welvaart.

Waar welvaart is en de economie wordt gedragen door de eigen mensen, daar is Ontwikkelingshulp niet meer nodig in deze vorm vanuit het Westen.