English

[ Home ] [ Intro ] [ Ontwikkeling ] [ Onderwijs ] [ Jaarrekeningen ] [ Projecten ] [ Medisch Fonds ] [ Contact ] [ Doneren ]

[ Nieuwsbrieven 2015—2021 ]

Projecten

2021

Het al eerder genoemde Kotigram project dat in november 2019 een aanvang had moeten nemen, maar grote vertraging opliep is dan eindelijk nu in 2021 voltooid.

Het volgende project staat op stapel, dat wordt het Gautam Buddha ECD project. Het is te hopen dat dit sneller van de grond komt, letterlijk en figuurlijk. Over de datum van de aanvang van de bouw kan nog geen uitsluitsel worden gegeven.

2020

Het Kotigram ECD project waarvan de bouw op 1 november 2019 een aanvang zou nemen, liep grote vertraging op omdat de Overheid nieuwe regels stelde. Was het eerder de Municipality die na goedkeuring van de bouwtekening een fiat gaf, nu moet de Regionale Overheid ook toestemming geven en die procedure nam heel veel tijd in beslag. De bouw is in maart 2020 begonnen.

2019

Het Durga ECD project waarvan wij meenden dat het klaar zou zijn in het voorjaar van 2019 liep grote vertraging op maar is in oktober 2019 feestelijk geopend.

2018

Er zijn weer fondsen ontvangen voor een volgend ECD centre, een lokaal voor kleuteronderwijs. Het Durga ECD centre. Gelegen in Yasodhara village Municipality, Amlonaha Kapilvastu. Het lokaaltje is bestemd voor 20 kinderen, 9 meisjes en 11 jongens die nu nog in de openlucht les krijgen. Zoals gebruikelijk wordt er voorzien in een wc aan de school en een pomp voor schoon drinkwater. De kinderen krijgen les van een opgeleide kleuterleidster. Als de bouw volgens plan verloopt en het winterseizoen geen spelbreker is, kan het schooltje in het voorjaar 2019 in gebruik worden genomen.

2017

Het Janchetna kleuterlokaal. Het bijzondere aan dit verhaaltje is dat de bevolking van het dorpje, Kapiyawa, zelf al jaren geleden zijn begonnen met sparen voor een lapje grond voor een kleuterschooltje. Al die jaren kregen de kinderen les in een hokje, door een van de bewoners beschikbaar gesteld, een hokje van 2 bij 3 meter. Een opgeleide leidster werd door de overheid betaald. Deze kleine maar betrokken gemeenschap van 70 gezinnen hebben nu hun onderkomen.

2016

Op 8 km zuidwest van Taulihawa ligt het dorp Banshkor, ditmaal een grotere gemeenschap van 200 gezinnen. Ook hier weer is de bevolking behorend tot de laagste kaste. De overheid heeft 10 jaar geleden in een opgeleide kleuterleidster voorzien. Maar het onderwijs vond plaats onder de bomen. Ook daar heeft Nepal Sammaan volgens dezelfde opzet een kleuterlokaal gebouwd. In eerste plaats werd het schooltje Janki genoemd, later is die naam veranderd in een door de gemeenschap gekozen naam.

2015

In het dorp Baluhawa is de wens een school voor 200 leerlingen, inclusief een veertigtal kleuters, omdat ook daar het onderwijs onder een boom gegeven wordt. Het klinkt wellicht aantrekkelijk een bladerdak als onderkomen, maar bij al te warme en al te natte weersomstandigheden is een goed gebouw toch een betere oplossing.

De stichting zal er alles aan doen om zo veel mogelijk geld bijeen te brengen om ook dit grotere project te kunnen steunen.

2014

In het dorpje Gauri, iets boven Taulihawa gelegen, is met hulp van de stichting begonnen met de bouw van een kleuterschooltje dat hopelijk voltooid zal zijn in het voorjaar van 2014. De kleuters in dat dorpje ontvingen onderwijs onder een boom bij gebrek aan een goed onderkomen.

2013

Project Kapilvastu, Het kleuterschooltje 'Ram Dulare' ten zuiden van het provinciale centrum 'Taulihawa' is voltooid in 2013. Eerst stond er een lemen hut door ouders gebouwd. Een hut zonder deur, zonder watervoorziening en zonder wc gelegenheid. Met steun van de stichting staat er nu een stevig afsluitbaar stenen gebouwtje, de binnenmuren fraai gedecoreerd met kleurrijke afbeeldingen van dieren, letters en voorwerpen. Tegen het schooltje aan de buitenzijde is een wc gebouwd en op het terrein een waterpomp voor schoon water voorziening.

Back to top of page